Navigace

Obsah

.jednotažkajednotažka......................................jednotažkajednotažkajednotažka..................jednotažka -obtáhnout jedním tahem jedním tahem obtáhnout Důležité informace pro rodiče:

S účinností od 1. 9. 2016 dochází k těmto změnám zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů – zákona č. 178/2016 Sb. :

 

§ 34 Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května

§ 36 Termín zápisu do první třídy ZŠ se posouvá na dobu od 1. dubna do 30. dubna

§ 37 Žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána do konce dubna (dříve do konce května)