Navigace

Obsah

Mateřská škola Kluky Vás vítá

Naše mateřská škola je jednotřídní školička rodinného typu. Je v provozu od září 1978, v historické budově bývalé základní školy. Jejím zřizovatelem je Obecní úřad Kluky, který sídlí v téže budově v prvním patře, což přináší mnoho výhod.

Mateřská škola má tři zaměstnance - dvě pedagogické a jednu provozní pracovnici.

Vzhledem k poměrně malým prostorám mateřské školy byla hygienická kapacita mateřské školy stanovena na dvacet dětí. V posledních letech je kapacita plně vytížena. Do Mateřské školy Kluky dochází 3 - 6leté děti místní, a také děti z obcí, které spravuje Obecní úřad Kluky, jimiž jsou Pucheř, Olšany a Nová Lhota.

Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, nabízíme kvalitní standardní péči o všechny děti naší školy. Naší prioritou je podpora fyzického a duševního zdraví dětí vyváženým střídáním smysluplných her a aktivit , které jsou nevyhnutelným předpokladem pro osobnostní dozrávání a kognitivní rozvoj.