Navigace

Obsah

Mateřská škola Kluky Vás vítá

Naše mateřská škola je jednotřídní školička rodinného typu. Je v provozu od září 1978, v historické budově bývalé základní školy. Jejím zřizovatelem je Obecní úřad Kluky a výhodou je, že sídlí v téže budově v prvním patře.

Mateřská škola má pro letošní školní rok celkem pět zaměstnanců. Dvě kmenové pedagogické pracovnice, dvě na zkrácený úvazek (vycházky, SVP) a  jednu provozní pracovnici.

Vzhledem k poměrně malým prostorám mateřské školy byla hygienická kapacita  školy stanovena na dvacet dětí. V posledních letech je kapacitně plně vytížena. Do Mateřské školy Kluky dochází 3 - 6leté děti místní, ale i děti z obcí, které spravuje Obecní úřad Kluky, jimiž jsou Pucheř, Olšany a Nová Lhota.

Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, nabízíme kvalitní standardní péči o všechny děti naší školy. Naší prioritou je podpora fyzického a duševního zdraví dětí vyváženým střídáním smysluplných her a aktivit , které jsou nevyhnutelným předpokladem pro osobnostní dozrávání a kognitivní rozvoj.