Navigace

Obsah

Mateřská škola Kluky Vás vítá

Naše mateřská škola je jednotřídní školička, rodinného typu. Je v provozu od září 1978, v budově bývalé základní školy. Jejím zřizovatelem je Obecní úřad Kluky, který se nachází ve stejné budově, v prvním patře, což přináší mnoho výhod.

Mateřská škola má tři zaměstnance. Potkáte u nás dvě paní učitelky a jednu provozní pracovnici.

Vzhledem k poměrně malým prostorám mateřské školy byla hygienická kapacita mateřské školy stanovena na osmnáct dětí. V posledních letech je kapacita plně naplněna. Do Mateřské školy Kluky dochází hlavně děti z obcí, které spravuje Obecní úřad Kluky, jimiž jsou Kluky, Pucheř, Olšany a Nová Lhota.

Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, nabízíme kvalitní standardní péči o všechny děti naší školy. Veškeré snažení zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby v mateřské škole bylo dítě šťastné a spokojené. Snažíme se spolupracovat s rodiči dětí, protože základem dobrého vztahu dítěte a učitelky je dobrý vztah rodiče a učitelky.