Navigace

Obsah

R E Ž I M  D N E

Mateřská škola Kluky

Školní rok 2019/2020

 

 

Časové údaje jsou orientační, lze je přizpůsobit potřebám dětí a aktuální situaci. Závazné jsou intervaly mezi jídly (max. 3 hodiny) a časová dotace pro pobyt venku.

6.30 - 8.45

 • scházení dětí, volné ranní hry a spontánní aktivity
 • aktivity řízené učitelkou (výtvarné, pracovní,individuální práce s dítětem, práce s předškoláky apod.)
 • komunitní kruh, logopedická prevence
 • zdravotně preventivní pohybové aktivity

 

8.45 - 9.05

 

 

          Hygiena, přesnídávka

9.05 - 9.30

 • didakticky zacílená činnost celé skupiny
 • dělené činnosti ("předškoláci" x mladší děti)

9.30 - 11.30

 • příprava na pobyt venku a pobyt venku s ohledem na počasí
 • hry a pohybové aktivity na zahradě školy, sezónní činnosti
 • využití obecního hřiště
 • vycházka za poznáním okolím školy, obce

11.30 - 12.15

 • převlékání, hygiena
 • příprava k obědu, oběd
 • odchod po obědě domů max. do 12.30hod.

 

12.15 - 14.15

 

 

 • hygiena, příprava na odpočinek
 • četba, odpočinek
 • klidové aktivity dětí, které neusnuly (kresba, puzzle, prohlížení obr.knih apod.)

 

14.15 - 14.45

 

 • hygiena, převlékání
 • starší děti samostatné uklízení lůžkovin
 • odpolední svačina

 

14.45– 16.00 hod.

 

 • hry dle zájmu dětí
 • didakticky cílené činnosti pod dohledem učitelky
 • dokončení úkolů z ranního bloku
 • pobyt na zahradě
 • rozcházení dětí